Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 38 N Poznámky ku kódom regiónov ❑ ❑ Na disku alebo balení je uvedený kód regiónu označujúci, v ktorom regióne a v akom type prehrávača sa dá disk prehrať. Pokiaľ na disku nie je uvedený kód „2“ (do regiónu „2“ patrí Európa), „5“ (do regiónu „5“ patrí Rusko) alebo „all“ (čo znamená, že sa daný disk dá prehrávať vo väčšine regiónov sveta), nemôžete ho prehrávať v počítači. ! Ak zmeníte kód regiónu, kým je spustený program WinDVD alebo WinDVD BD, reštartujte program alebo vysuňte a znova vložte disk, čím začne platiť nové nastavenie. Nepokúšajte sa zmeniť nastavenie kódu regiónu jednotky. Na problémy spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky sa nevzťahuje záruka.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 39 N Prehrávanie diskov Ako prehrať disk 1 Vložte disk do optickej jednotky. ! Skôr ako začnete disk prehrávať, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Všetky programy a potom na požadovaný softvér na prehrávanie diskov. Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru. Kopírovanie súborov na disky Ako skopírovať súbory na disk 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky. ! Skôr ako začnete súbory kopírovať na disk, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Všetky programy a potom na požadovaný softvér na zápis diskov, pomocou ktorého chcete skopírovať súbory na disk. Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.