Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média Memory Stick n 40 N Používanie média Memory Stick Médium Memory Stick je kompaktné, prenosné a všestranné záznamové médium z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych údajov s kompatibilnými výrobkami, akými sú digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Keďže je vyberateľné, dá sa použiť na externé uloženie dát. Skôr ako začnete médium Memory Stick používať Do zásuvky Memory Stick na počítači možno vkladať médiá štandardnej aj dvojnásobnej veľkosti, konkrétne média Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo a Memory Stick PRO-HG Duo s vysokorýchlostným prenosom údajov a veľkou dátovou kapacitou. Najnovšie informácie o médiách Memory Stick nájdete na webovej stránke médií Memory Stick na adrese http://www.memorystick.com/en/.

Používanie počítača VAIO > Používanie média Memory Stick n 41 N Vloženie a vybratie média Memory Stick Ako vložiť médium Memory Stick 1 Nájdite zásuvku Memory Stick. 2 Médium Memory Stick držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 3 Médium Memory Stick opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. ✍ Systém automaticky rozpozná médium Memory Stick a zobrazí jeho obsah. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Počítač a dvakrát kliknite na ikonu média Memory Stick. ✍ Médiá Memory Stick dvojnásobnej veľkosti sa dajú zasunúť priamo do zásuvky Memory Stick bez použitia redukcie Memory Stick Duo.