Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média Memory Stick n 44 N Poznámky k používaniu média Memory Stick ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami Memory Stick značky Sony s kapacitou do 16 GB, ktoré boli k dispozícii v januári 2009. Nemožno však zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými médiami Memory Stick s rovnakými parametrami ako kompatibilné médiá. V prípade vloženia média Memory Stick s viacerými redukciami sa nezaručuje kompatibilita. MagicGate je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnosťou Sony. Ak chcete túto funkciu využiť, použite médium Memory Stick s logom MagicGate. Použitie akýchkoľvek zaznamenaných zvukových alebo obrazových dát na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá Memory Stick s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používať iba v súlade so zákonom. Zásuvka Memory Stick na počítači nepodporuje 8-bitový paralelný prenos údajov (vysokorýchlostný prenos údajov). Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium Memory Stick. Nevhodné vloženie média môže poškodiť váš počítač aj médium.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 45 N Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet Používanie modulu ExpressCard Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34 * na prenos údajov medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi hudby a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Do tejto zásuvky sa dá zasunúť iba modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm) * . * V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard. Ako zasunúť modul ExpressCard 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Opatrne zasuňte modul ExpressCard do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Do zásuvky ho nezasúvajte násilím. ✍ Ak sa modul nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Skontrolujte, či používate najnovší ovládač od výrobcu modulu ExpressCard.