Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 46 N Ako vytiahnuť modul ExpressCard ✍ Ak vyťahujete modul ExpressCard pri vypnutom počítači, preskočte kroky 1 až 4. 1 Dvakrát kliknite na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru na paneli úloh. 2 Zvoľte hardvér, ktorý chcete odpojiť. 3 Kliknite na tlačidlo Stop. 4 Podľa pokynov na obrazovke odstráňte modul ExpressCard. 5 Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil. 6 Modul ExpressCard opatrne chyťte a vytiahnite ho zo zásuvky.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 47 N Používanie pamäťovej karty SD Počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty SD. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Skôr ako začnete pamäťovú kartu SD používať Zásuvka na pamäťové karty SD na vašom počítači podporuje nasledujúce pamäťové karty: ❑ Pamäťová karta SD ❑ Pamäťová karta SDHC ❑ MultiMediaCard (MMC) Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnej webovej stránke technickej podpory uvedenej v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).