Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie Internetu n 52 N Ako pripojiť telefónny kábel ! Nasledujúci postup platí iba pre modely so vstavaným modemom. 1 Jeden koniec telefónneho kábla (1) zapojte do zásuvky modemu na počítači. 2 Druhý koniec kábla zapojte do telefónnej zásuvky na stene (2). ! Váš počítač nefunguje na skupinových prípojkách, nedá sa pripojiť na mincový telefónny automat a nemusí fungovať na viacnásobných telefónnych prípojkách alebo na pobočkovej ústredni. Niektoré z týchto pripojení môžu viesť k nadmernému odberu elektrického prúdu a môžu spôsobiť poruchu vstavaného modemu. Ak pripojíte telefónny kábel prechádzajúci cez rozdeľovač, modem alebo pripojené zariadenie nemusí správne fungovať. Ako nastaviť vytáčané pripojenie na Internet ! Nasledujúci postup platí iba pre modely so vstavaným modemom. 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na možnosť Pripojiť sa na Internet pod položkou Sieť a Internet. Zobrazí sa okno Pripojiť sa na Internet. 3 Kliknite na položku Vytáčanie. 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie počítača VAIO > Používanie siete (LAN) n 53 N Používanie siete (LAN) Počítač možno pripojiť k sieti typu 1000BASE-T, 100BASE-TX alebo 10BASE-T pomocou ethernetového sieťového kábla. Jeden koniec sieťového kábla (nie je súčasťou dodávky) zapojte do sieťovej (ethernetovej) zásuvky na počítači a druhý koniec do siete. Na podrobné nastavenia a zariadenia potrebné na pripojenie k sieti sa spýtajte správcu vašej siete. ✍ Počítač sa dá pripojiť k sieti s predvolenými nastaveniami. ! Do sieťovej (ethernetovej) zásuvky na počítači nezapájajte telefónny kábel. Ak sieťovú (ethernetovú) zásuvku pripojíte k niektorej z nižšie uvedených telefónnych liniek, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobiť poškodenie, prehriatie alebo požiar. - Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón) - Verejná telefónna sieť - Pobočková ústredňa