Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 60 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Spôsob zastavenia komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou WLAN v okne VAIO Smart Network. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 61 N Používanie funkcie Bluetooth Medzi počítačom a inými zariadeniami s pripojením Bluetooth ® , napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete nadviazať bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášať bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenej oblasti. Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a pripojenia Bluetooth v počítači ❑ Veľkosť prenášaného súboru Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa v priebehu súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť. Všetky zariadenia Bluetooth musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii.