Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 64 N Komunikácia s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth Počítač môžete spojiť so zariadením Bluetooth, napr. iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou alebo digitálnym fotoaparátom, bez použitia akýchkoľvek káblov. Ako komunikovať s ďalším zariadením Bluetooth Ak chcete komunikovať s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth, najprv musíte nastaviť funkciu Bluetooth. Informácie o nastavení a používaní funkcie Bluetooth vyhľadajte v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou Bluetooth v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 65 N Ukončenie komunikácie Bluetooth Ako zastaviť komunikáciu Bluetooth 1 Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom. 2 Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou Bluetooth v okne VAIO Smart Network.