Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 68 N Pripojenie externého displeja K vášmu počítaču sa dá pripojiť externý displej (nie je súčasťou dodávky). Napríklad počítač môžete používať s počítačovým displejom alebo projektorom. ✍ Napájaciu šnúru vášho externého displeja pripojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 69 N Pripojenie počítačového displeja K počítaču sa dá pripojiť počítačový displej (monitor). Ako pripojiť počítačový displej 1 V prípade potreby jeden koniec napájacej šnúry displeja (1) zapojte do vášho displeja a druhý koniec do sieťovej zásuvky. 2 Ak chcete pripojiť analógový monitor, kábel displeja (2) zapojte do zásuvky na monitor (3) a na počítači. 3 Ak chcete pripojiť monitor TFT/DVI, kábel displeja (2) zapojte do redukcie HDMI na DVI-D (3) a potom pripojte jeden koniec kábla HDMI (4) do redukcie HDMI na DVI-D (3) a druhý koniec do zásuvky výstupu HDMI (5) na počítači. 4 Ak je externý počítačový displej vybavený zásuvkou vstupu HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do zásuvky výstupu HDMI na počítači a druhý koniec do zásuvky vstupu HDMI na počítačovom displeji.