Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 74 N Pripojenie projektora K počítaču sa dá pripojiť projektor (napríklad projektor LCD od spoločnosti Sony). Ako pripojiť projektor 1 Zapojte napájaciu šnúru vášho projektoru (1) do sieťovej zásuvky. 2 Kábel displeja (2) zapojte do zásuvky na monitor (3) a na počítači. 3 Audiokábel (4) zapojte do zásuvky na slúchadlá (5) i na počítači. 4 Kábel displeja a audiokábel zapojte do zásuviek na projektore (6).

Používanie periférnych zariadení > Výber režimu displeja n 75 N Výber režimu displeja Po pripojení externého displeja môžete vybrať, či sa ako primárny monitor bude používať obrazovka počítača alebo pripojený displej. Ďalšie informácie o súčasnej práci na obrazovke počítača aj externom displeji nájdete v časti Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 77). Postup pri výbere displeja závisí od grafickej karty používanej v počítači. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako zvoliť displej ✍ V závislosti od typu externého displeja alebo projektora sa nemusí dať súčasne zobraziť ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. ❑ Pred zapnutím počítača zapnite externý displej. Modely s grafickým procesorom Graphics Media Accelerator od spoločnosti Intel 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Prispôsobiť. 2 Kliknite na položku Nastavenie obrazovky. 3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia.