Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Výber režimu displeja n 76 N ❑ ❑ Modely s grafickou kartou od spoločnosti NVIDIA 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Ďalšie možnosti. 3 Kliknite na položku NVIDIA Control Panel. 4 V časti Display vyberte možnosť nastavenia displeja. 5 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia. Modely s grafickou kartou od spoločnosti ATI Po pripojení externého displeja k počítaču môžete zmeniť nastavenie Main/Clone nasledujúcim spôsobom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a Catalyst Control Center. 2 Kliknite na položku CCC. 3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v súbore Pomocníka.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 77 N Používanie funkcie viacerých monitorov Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdeliť vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovať ako jedna pracovná plocha. Postup pri používaní funkcie viacerých monitorov závisí od grafickej karty používanej v počítači. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Kurzor môžete presúvať z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje preťahovať objekty ako napr. otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.