Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 78 N Ako používať funkciu viacerých monitorov ✍ Váš externý displej nemusí podporovať funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byť kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku ani dlhodobého spánku. V opačnom prípade sa počítač nemusí vrátiť do štandardného režimu. Ak na jednotlivých displejoch zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozťahujte jedno okno na dva displeje. V opačnom prípade nemusí softvér správne fungovať. ❑ ❑ Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie. Modely s grafickým procesorom Graphics Media Accelerator od spoločnosti Intel 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Prispôsobiť. 2 Kliknite na položku Nastavenie obrazovky. 3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia. Modely s grafickou kartou od spoločnosti NVIDIA alebo ATI 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 V časti Vzhľad a prispôsobenie kliknite na možnosť Úprava rozlíšenia obrazovky. 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na monitor číslo 2 a vyberte možnosť Pripojené. 4 Kliknite na tlačidlo OK. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte kliknutím na tlačidlo Áno.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 79 N ✍ Môžete tiež zmeniť priradenie tlačidla S1, aby sa pomocou tlačidla S1 aktivovala funkcia viacerých monitorov. Ak chcete zmeniť priradenie tlačidla S1, stlačením a podržaním tlačidla S1 zobrazte okno na zmenu priradenia. Okrem toho môžete samostatne nastaviť farebnú hĺbku a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobiť funkcie viacerých monitorov.