Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia i.LINK n 84 N Pripojenie digitálnej kamery Ako pripojiť digitálnu kameru Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere. ✍ Postup pri pripojení sa líši v závislosti od zariadenia kompatibilného s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením. Pri používaní spojenia i.LINK sa nedá pristupovať k obrázkom uloženým na médiu Memory Stick.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n 85 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako používať a meniť vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony. ❑ Nastavenie hesla (str. 86) ❑ Používanie nástroja VAIO Control Center (str. 91) ❑ Používanie režimov nízkej spotreby (str. 92) ❑ Používanie aplikácie VAIO Power Management (str. 97) ❑ Zmena jazyka displeja (str. 99) ❑ Konfigurácia modemu (str. 100)