Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 86 N Nastavenie hesla Heslo nastavíte použitím niektorej z funkcií systému BIOS. Po nastavení hesla budete po zobrazení loga VAIO vyzvaní na zadanie hesla, aby sa dal počítač spustiť. Heslo pri zapnutí vám umožňuje ochrániť váš počítač proti neoprávnenému prístupu. Pridanie hesla pri zapnutí Heslo pri zapnutí slúži na ochranu vášho počítača proti neoprávnenému prístupu. Existujú dva druhy hesla pri zapnutí: heslo počítača a heslo používateľa. Heslo počítača sa poskytuje používateľom s oprávneniami správcu počítača na zmenu všetkých nastavení na konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj na spustenie počítača. Heslo používateľa sa poskytuje bežným používateľom na umožnenie zmeny niektorých konfiguračných nastavení systému BIOS, ako aj spustenie počítača. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. ! Po nastavení hesla pri zapnutí sa počítač nedá spustiť bez zadania hesla. Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte, uložte na bezpečné miesto a držte ho v tajnosti pred ostatnými ľuďmi. Ak heslo pri zapnutí zabudnete a potrebujete pomoc s jeho vynulovaním, môže byť potrebné váš počítač odoslať do servisného strediska na vynulovanie hesla. Táto služba je spoplatnená.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 87 N Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. V opačnom prípade reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Zvoľte možnosť Password when Power On pod položkou Security a stlačte kláves Enter. 6 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 7 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.