Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 90 N Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo používateľa) 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. V opačnom prípade reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie nástroja VAIO Control Center n 91 N Používanie nástroja VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovať k systémovým informáciám a špecifikovať preferencie pre správanie systému. Ako používať nástroj VAIO Control Center 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v súbore Pomocníka dodanom s nástrojom VAIO Control Center. Ak otvoríte nástroj VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.