Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie režimov nízkej spotreby n 92 N Používanie režimov nízkej spotreby Nastavenia správy napájania sa dajú využiť na šetrenie batérie. Okrem štandardného prevádzkového režimu má počítač dva odlišné režimy nízkej spotreby: režim spánku a režim dlhodobého spánku. Pri používaní napájania z batérie by ste mali mať na pamäti, že ak úroveň nabitia batérie veľmi klesne, počítač sa automaticky uvedie do režimu dlhodobého spánku bez ohľadu na vybraté nastavenia správy napájania. ! Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, mali by ste buď pripojiť sieťový adaptér a batériu opätovne nabiť, alebo počítač vypnúť a vložiť úplne nabitú batériu. Používanie štandardného režimu Toto je štandardný stav počítača, keď sa používa. V tomto režime svieti zelený indikátor napájania.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie režimov nízkej spotreby n 93 N Používanie režimu spánku Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvádza vstavané úložné zariadenia a procesor do režimu nízkej spotreby. V tomto režime indikátor napájania pomaly bliká oranžovou farbou. ! Ak počítač zamýšľate nepoužívať dlhšiu dobu a nechať ho odpojený od sieťového napájania, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite. Ako aktivovať režim spánku Kliknite na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a Uspať. ✍ Keď je počítač v režime spánku, nedá sa vložiť disk. Počítač sa dokáže zobudiť z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Režim spánku má vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku. ! Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Dáta by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate. Ako sa vrátiť do štandardného režimu ❑ ❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves. Stlačte vypínač napájania na vašom počítači. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dáta.