Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie režimov nízkej spotreby n 94 N Ak sa počítač určitú dobu nepoužíva, uvedie sa do režimu spánku. Na zmenu tohto správania môžete zmeniť nastavenia režimu spánku. Ako zmeniť nastavenia režimu spánku 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania. 3 Zmeňte čas, po ktorom sa má počítač uviesť do režimu spánku, a kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie režimov nízkej spotreby n 95 N Používanie režimu dlhodobého spánku V režime dlhodobého spánku sa stav systému uloží vo vstavaných úložných zariadeniach a napájanie sa vypne. Aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne údaje. V tomto režime indikátor napájania nesvieti. ✍ Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Ako aktivovať režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Počítač sa uvedie do režimu dlhodobého spánku. Eventuálne na uvedenie počítača do režimu dlhodobého spánku môžete kliknúť na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknúť a Dlhodobý spánok. ✍ Keď je váš počítač v režime dlhodobého spánku, nedá sa vložiť disk. Režim dlhodobého spánku vyžaduje viac času na aktiváciu ako režim spánku. Režim dlhodobého spánku má nižšiu spotrebu ako režim spánku. ! Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.