Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie režimov nízkej spotreby n 96 N Ako sa vrátiť do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. Počítač sa vráti do štandardného režimu. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. ✍ Návrat do štandardného režimu z režimu dlhodobého spánku vyžaduje viac času ako návrat z režimu spánku.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie aplikácie VAIO Power Management n 97 N Používanie aplikácie VAIO Power Management Správa napájania umožňuje nastaviť plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Aplikácia VAIO Power Management je softvérová aplikácia vyvinutá výlučne pre počítače VAIO. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru. Výber plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý v danom momente používate, napríklad napájanie zo siete. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Funkcia VAIO Power Management dopĺňa funkciu Možnosti napájania systému Windows. Ako zvoliť plán napájania 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmeniť nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pod požadovaným plánom napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok č. 3. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. 3 Kliknite na kartu VAIO Power Management. Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na tlačidlo OK.