Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie aplikácie VAIO Power Management n 98 N VAIO Power Management Viewer Môžete si pozrieť výkon pri použití plánu napájania modifikovaného pomocou aplikácie VAIO Power Management. Ako spustiť aplikáciu VAIO Power Management Viewer 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Power Management a VAIO Power Management Viewer.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Zmena jazyka displeja n 99 N Zmena jazyka displeja V modeloch so systémom Windows Vista Ultimate si môžete prevziať a nainštalovať požadovaný jazykový balík. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby ste mohli prevziať jazykový balík. Informácie o spôsobe pripojenia počítača na Internet nájdete v časti Používanie Internetu (str. 51). Ako nainštalovať jazykový balík 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a Windows Update. 2 Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie. 3 Kliknite na tlačidlo Zobraziť dostupné doplnky. 4 V časti Windows Vista Ultimate – jazykový balík vyberte požadovaný jazykový balík a kliknite na tlačidlo Inštalovať.