Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n106 N 6 Následujícím postupem vyjměte nainstalovaný paměťový modul: ❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1). Paměťový modul je uvolněn. ❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2). 7 Vyjměte nový paměťový modul z obalu.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n107 N 8 Zasuňte paměťový modul do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo. ! Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce. Srovnejte výřez v modulu s výstupkem v otevřené patici a stranou s konektory zasuňte paměťový modul do patice. Netlačte nesprávně orientovaný paměťový modul do patice silou, mohlo by dojít k poškození patice i modulu. 9 Vraťte na místo kryt prostoru paměťového modulu. 10 Utáhněte šroub na spodní straně počítače. 11 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.