Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n114 N ❑ Při otevírání displeje netlačte na displej ani jeho okraje. Displej LCD může být citlivý na tlak nebo další namáhání a tlak může poškodit obrazovku nebo její funkci. Při otevírání držte počítač jednou rukou za základnu a druhou rukou opatrně otevřete displej. Při přenášení počítače s otevřeným displejem držte počítač v obou rukou. ❑ Používejte přepravní tašku určenou pro přenášení tohoto počítače.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovanou kamerou n115 N Manipulace s integrovanou kamerou ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery MOTION EYE. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození vidět na snímcích. Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery MOTION EYE dopadat přímé sluneční světlo, protože by mohlo způsobit poruchu kamery. Při importu videosouborů nebo fotografií ze zařízení kompatibilního s rozhraním i.LINK připojeného ke konektoru i.LINK je integrovaná kamera MOTION EYE vypnuta. Kryt před objektivem integrované kamery MOTION EYE čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem. Značně znečištěný kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak.