Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s disky n116 N Manipulace s disky ❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor (podle obrázku): ❑ ❑ ❑ ❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit. Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem. Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku a mohou způsobit nevratné potíže.

Bezpečnostní zásady > Používání akumulátoru n117 N Používání akumulátoru ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci. V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách. Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle. Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat. Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat. Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla. Udržujte akumulátor v suchu. Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat. Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku. Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru. Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je však normální a neznamená to poruchu, protože akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte. Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet. Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.