Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Používání sluchátek n118 N Používání sluchátek ❑ ❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce. Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.

Bezpečnostní zásady > Používání médií Memory Stick n119 N Používání médií Memory Stick ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkejte se konektoru médií Memory Stick prsty nebo kovovými předměty. Používejte pouze štítky dodané s médiem Memory Stick. Média Memory Stick neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům. Média Memory Stick nedemontujte ani neupravujte. Média Memory Stick nevystavujte vlhkosti. Neumísťujte média Memory Stick na místa vystavená: ❑ statické elektřině, ❑ elektrickému rušení, ❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci, ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ vysoké vlhkosti, ❑ korozívním látkám. Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii Memory Stick. Vytvářejte záložní kopie cenných dat. Média a adaptéry Memory Stick ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí. Na štítek připevněný k médiu Memory Stick Duo nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti.