Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Počítač n126 N Co udělat, pokud počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení akumulátoru a přejde do režimu spánku? ❑ ❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobné pokyny najdete v části Vložení akumulátoru (str. 18). Pokud potíže přetrvávají i po provedení uvedeného postupu, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na službu VAIO-Link. Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální? To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být v okně Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru. Co udělat, když systém Windows nepřijme mé heslo a zobrazí zprávu Enter Onetime Password? Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Enter Onetime Password a nespustí operační systém Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení. Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. Při zadávání hesla zkontrolujte, zda nesvítí kontrolky Num lock a Caps lock. Pokud některá kontrolka svítí, musíte ji před zadáváním hesla vypnout klávesou Num Lk (nebo Num Lock) nebo Caps Lock.

Řešení potíží > Počítač n127 N Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software? ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace. Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač. U některých modelů VAIO je grafická paměť sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický výkon. Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo pro zapnutí? Pokud zapomenete heslo pro zapnutí, požádejte o jeho zrušení službu VAIO-Link. Za nové nastavení hesla je účtován poplatek. Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí? Nastavení doby vypnutí displeje v možnostech napájení systému Windows je potlačeno originálním spořičem obrazovky VAIO. Vyberte jiný spořič obrazovky než originální spořič obrazovky VAIO.