Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Počítač n128 N Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění? Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup: 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , zvolte položku Boot. 4 Klávesou M nebo m vyberte v seznamu Boot Priority požadovanou prioritu a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesou M nebo m vyberte zařízení, kterému chcete přiřadit danou prioritu, a stiskněte klávesu Enter. 6 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači? Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění. Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.

Řešení potíží > Počítač n129 N Jak mohu zmenšit velikost oddílu pro obnovení? Na integrovaném paměťovém zařízení je oddíl pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Pokud je v počítači integrovaný disk SSD, může být vhodné zmenšit velikost oddílu pro obnovení. Použijte tento postup: 1 Do optické jednotky zapnutého počítače vložte disk pro obnovení systému, vypněte počítač a znovu jej zapněte. ! Použijte disk pro obnovení systému vytvořený po dodání počítače. 2 V rozevíracím seznamu vyberte rozložení klávesnice a klepněte na tlačítko Další. 3 Vyberte svůj operační systém a zvolte možnost Další. 4 Klepněte na možnost VAIO Recovery Center. 5 Klepněte na možnost Restore Complete System a Spustit. 6 Zvolte možnost Skip a klepněte na tlačítko Další. Systém vás požádá, abyste zvolili, zda si chcete ponechat obsah s přidanou hodnotou VAIO. 7 Zvolte možnost Ne a klepněte na tlačítko Další. 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Uvedený proces zahrnuje obnovení systému. Všechny aplikace a data přidané na paměťovou jednotku před zmenšením svazku oddílu pro obnovení budou ztraceny. Po zmenšení oddílu pro obnovení budete k dalšímu obnovování systému potřebovat disk pro obnovení.