Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Sítě n142 N Jak zobrazit okno VAIO Smart Network? Okno VAIO Smart Network můžete na pracovní ploše zobrazit pomocí tohoto postupu: 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Network Connections a VAIO Smart Network. 3 V pravém podokně klepněte na tlačítko Advanced. ✍ Další informace o nástroji VAIO Smart Network najdete v souboru nápovědy k softwaru.

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n143 N Technologie Bluetooth Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth. Pokud nesvítí kontrolka WIRELESS, zapněte přepínač WIRELESS. Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače a zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klepněte na možnost Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk, Zařízení Bluetooth a Nastavení Bluetooth. 2 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.