Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Displej n152 N Co udělat, pokud na televizoru nebo externím monitoru připojeném k výstupnímu konektoru HDMI není žádný obraz? Zkontrolujte, zda používáte zobrazovací zařízení kompatibilní s normou HDCP. Na zařízeních, která neodpovídají normě HDCP, nelze přehrávat chráněný obsah. Další informace najdete v části Připojení televizoru (str. 72) nebo Připojení běžného počítačového monitoru (str. 69). Proč obrazovka nepřehrává video? ❑ ❑ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Podle pokynů v části Výběr režimu zobrazení (str. 75) změňte výstup zobrazení. Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 29). Videopaměť počítače nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte rozlišení displeje LCD. Pro změnu rozlišení použijte tento postup: 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Přizpůsobit. 2 Klepněte na možnost Nastavení zobrazení. 3 Nastavením posuvníku Rozlišení doleva rozlišení snížíte a posunutím doprava zvýšíte. ✍ Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost Přizpůsobit, klepněte na možnost Nastavení zobrazení, Upřesnit nastavení a vyberte kartu Adaptér. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači. Co udělat, pokud je obrazovka tmavá? Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete.

Řešení potíží > Displej n153 N Co udělat, pokud se mění jas zobrazení na displeji? ❑ Nastavení jasu displeje LCD pomocí kláves Fn+F5/F6 je dočasné a systém ho může při návratu z úsporného režimu nebo režimu spánku do normálního režimu obnovit na původní hodnotu. Chcete-li preferovaný jas uložit, použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení. 3 Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení. 4 Vyberte kartu Upřesnit nastavení. 5 Poklepejte na ikonu Zobrazení. 6 Nastavte jas displeje LCD položkou pro nastavení jasu.