Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 20 N 4 Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí. 5 Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK směrem ven. ✍ Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě. ! Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.

Začínáme > Používání akumulátoru n 21 N Nabíjení akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý. Nabíjení akumulátoru 1 Vložte akumulátor. 2 Pomocí adaptéru střídavého napájení připojte počítač ke zdroji. Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální kapacitě vybrané pomocí funkce nabíjení akumulátoru, kontrolka akumulátoru zhasne. Chcete-li vybrat požadovanou maximální kapacitu pro nabíjení, nahlédněte do části Práce s funkcemi nabíjení akumulátoru (str. 23). Stav kontrolky nabíjení Svítí oranžově Bliká současně se zelenou kontrolkou napájení Význam Probíhá nabíjení akumulátoru. Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim) Bliká současně s oranžovou kontrolkou napájení Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim) Rychle bliká oranžově Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený. ! Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.