Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 30 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Ukázání Popis Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Klepnutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Poklepání Klepnutí pravým tlačítkem myši Přetáhnutí Posouvání Dvakrát stiskněte levé tlačítko. Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka. Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). ✍ Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Nastavení dotykové podložky můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center. ! Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 31 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače. Tlačítko speciální funkce Tlačítko S1 Tlačítka VOL-/VOL+ Funkce Spustí úkol, který je tlačítku přiřazen ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center. Snižují (-) a zvyšují (+) hlasitost. Tlačítko Přehrát/Pozastavit Tlačítko Zastavit Tlačítko Předchozí skladba Tlačítko Další skladba Tlačítko AV MODE Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc * nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení. Zastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc * nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení. Přehraje předchozí kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo předchozí skladbu či soubor při přehrávání zvuku. Přehraje další kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo další skladbu či soubor při přehrávání zvuku. Spustí aplikaci VAIO Launcher pro volbu požadovaného softwaru. Možnosti výchozího softwaru můžete změnit v aplikaci VAIO Launcher. Pro zobrazení tohoto okna stiskněte a podržte tlačítko AV MODE. * Pouze u modelů s jednotkou Blu-ray Disc. Pro přehrávání použijte software WinDVD BD.