Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 34 N Vložení disku 1 Zapněte počítač. 2 Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku. Systém vysune přihrádku na disk. 3 Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo. 4 Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune. ! Když se počítač nachází v některém úsporném režimu, nepokoušejte se optický disk vyjmout. Před vyjmutím disku přepněte počítač zpět do normálního režimu.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 35 N Podporovaná disková média Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD, DVD a Blu-ray Disc. V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje. DVD±RW/ ±R DL/RAM Disk Blu-ray Disc Disk Blu-ray Disc Combo *1 CD- ROM Video CD Zvukové CD CD CD-R/ DVD- DVD- Extra RW ROM Video DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (dvouvrstvé) PZ: lze přehrávat i zapisovat P: lze přehrávat; zápis není možný –: nelze přehrávat ani zapisovat DVD-R DL DVD- BD- (dvouvrstvé) RAM *1 *2 ROM BD-R/RE*3 P P P P PZ P P PZ PZ PZ PZ PZ – – P P P P PZ P P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 P P P P PZ *5 P P PZ PZ PZ PZ PZ P P Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami. *2 Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován. Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revize 5.0 nejsou podporovány. *3 Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a disky Blu-ray Disc s kazetami. *4 Podporuje zápis dat na disky BD-R verze 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB) a disky BD-RE verze 2.1 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB). *5 Zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW není podporován.