Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání médií Memory Stick n 42 N ! Při instalaci do patice uchopte médium Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média - pokud médium Memory Stick nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Před vložením média Memory Stick Micro (M2) do patice vložte médium do adaptéru M2 Standard nebo M2 Duo. Pokud byste médium vložili bez adaptéru přímo do patice Memory Stick, nemuseli byste ho dokázat vyjmout. Médium Memory Stick Micro v adaptéru M2 Duo nemusí pracovat správně, pokud je vloženo ještě do adaptéru Memory Stick Duo. Vyjmutí média Memory Stick ! Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium Memory Stick nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjímáním média Memory Stick kontrolujte, zda je kontrolka zhasnuta. 1 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 2 Zatlačte médium Memory Stick směrem do počítače a uvolněte ho. Patice médium Memory Stick vysune. 3 Vytáhněte médium z patice. ! Při vyjímání média Memory Stick postupujte vždy opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.

Práce s počítačem VAIO > Používání médií Memory Stick n 43 N Formátování médií Memory Stick Formátování média Memory Stick Média Memory Stick jsou naformátována z výroby a jsou připravena k použití. Pokud média chcete přeformátovat v počítači, použijte tento postup. ! Použijte zařízení, které je určeno k formátování médií a při formátování podporuje média Memory Stick. Formátování média Memory Stick vymaže veškerá data. Před formátováním zkontrolujte, zda médium neobsahuje cenná data. Během formátování nevyjímejte médium Memory Stick z patice. Hrozí jeho selhání. 1 Opatrně zasuňte médium Memory Stick do patice tak, aby zaklaplo na místo. 2 Klepnutím na tlačítko Start a na položku Počítač otevřete okno Počítač. 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu média Memory Stick a zvolte možnost Formátovat. 4 Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení zařízení. ! Velikost alokační jednotky a systém souborů se mohou měnit. V rozevíracím seznamu Systém souborů nevybírejte možnost NTFS. Mohlo by dojít k poruše. ✍ Proces formátování proběhne rychleji, když v seznamu Možnosti formátování vyberete možnost Rychlé formátování. 5 Klepněte na tlačítko Spustit. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! V závislosti na typu média může formátování média Memory Stick určitou dobu trvat.