Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 48 N Vložení paměťové karty SD 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD. 2 Nasměrujte paměťovou kartu SD šipkou nahoru a směrem do patice. 3 Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do patice tak, aby zaklapla na místo. Nezatlačujte kartu do patice silou. ✍ Pokud paměťovou kartu SD nelze do patice snadno vsunout, jemně ji vyjměte a zkontrolujte, zda ji vkládáte ve správném směru.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 49 N Vyjmutí paměťové karty SD 1 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 2 Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji. Patice paměťovou kartu SD vysune. 3 Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.