Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě Internet n 52 N Připojení telefonního kabelu ! Následující postup platí pouze pro modely s integrovaným modemem. 1 Zasuňte jeden konec telefonního kabelu (1) do konektoru modemu v počítači. 2 Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky (2). ! Tento počítač nepracuje na skupinových přípojkách, nelze ho připojit k mincovnímu telefonnímu automatu a nemusí pracovat s vícečetnými telefonními linkami ani pobočkovými ústřednami (PBX). Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický proud a způsobit selhání integrovaného modemu. Pokud připojujete telefonní kabel procházející rozdělovačem kanálů, nemusí modem nebo připojené zařízení pracovat správně. Nastavení telefonického připojení k síti Internet ! Následující postup platí pouze pro modely s integrovaným modemem. 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Připojit k Internetu v části Síť a Internet. Počítač zobrazí okno Připojení k Internetu. 3 Klepněte na tlačítko Telefonické. 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Práce s počítačem VAIO > Používání sítí (LAN) n 53 N Používání sítí (LAN) Tento počítač lze síťovým kabelem Ethernet připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden konec síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (Ethernet) v počítači a druhý konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě. ✍ Počítač lze připojit k síti při výchozím nastavení. ! K síťovému konektoru (Ethernet) počítače nepřipojujte telefonní kabel. Je-li síťový konektor (Ethernet) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení. - Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny) - Veřejné telefonní linky - Pobočkové telefonní ústředny (PBX)