Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 58 N Komunikace přes přístupový bod (infrastruktura) Infrastrukturní síť rozšiřuje stávající kabelovou místní síť na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu (není součástí dodávky). Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní síť a funguje jako centrální řídicí prvek bezdrátové místní sítě. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve specifikovaném rozsahu. Přístupový bod vybere, který kanál bude používat v infrastrukturní síti. ! Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 59 N Připojení k bezdrátové síti 1 Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. 2 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 3 V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u požadované možnosti bezdrátového spojení. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka WIRELESS. ! Komunikace WLAN (podle standardu IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, která je k dispozici pouze u některých modelů, je při výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li zapnout komunikaci v pásmu 5 GHz, použijte na kartě WLAN v okně VAIO Smart Network možnost pro používání pásma 5 GHz nebo pásem 2,4 GHz i 5 GHz. 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nebo na hlavním panelu a zvolte možnost Připojit k síti. 5 Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko Připojit. ✍ Při ověřování WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena a musí mít 8 až 63 textových znaků nebo 64 hexadecimálních znaků.