Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 60 N Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN V okně VAIO Smart Network klepněte na tlačítko u ikony WLAN. ! Vypnutí funkce bezdrátové sítě během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 61 N Používání funkce Bluetooth Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth ® , například jiným počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů. Poznámky k práci s funkcí Bluetooth ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné použití technologií bezdrátových sítí LAN a Bluetooth v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí. Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací.