Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení zařízení USB n 82 N Poznámky k připojování zařízení USB ❑ ❑ ❑ ❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače dodaný se zařízením USB. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. Používejte tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows. Informace o odpojení zařízení USB najdete v příručce dodané se zařízením USB. Chcete-li chránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny: ❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte nárazů nebo působení síly na konektory USB. ❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.

Práce s periferními zařízeními > Připojení zařízení s rozhraním i.LINK n 83 N Připojení zařízení s rozhraním i.LINK Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, ke kterému lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální videokameru. ✍ i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup připojení přes rozhraní i.LINK se může lišit podle aplikací, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Další informace o provozních podmínkách a správném připojení najdete v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například jednotka CD-RW nebo pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich provozní podmínky. Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektor i.LINK v tomto počítači neposkytuje napájení pro externí zařízení. Pokud externí zařízení vyžaduje externí napájení, zkontrolujte, zda je připojeno k vlastnímu napájení. Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem závisí na rychlosti externího zařízení. Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno. Připojení přes rozhraní i.LINK nemusí být k dispozici – závisí na aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních zařízeních. Další informace najdete v příručce dodané se softwarem. Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK (například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.