Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení zařízení s rozhraním i.LINK n 84 N Připojení digitální videokamery Připojení digitální videokamery Připojte jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru DV In/Out (3) na digitální videokameře. ✍ Postup připojení se liší podle kompatibilního zařízení i.LINK. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením. Při práci s připojením přes rozhraní i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na médiu Memory Stick.

Přizpůsobení počítače VAIO > n 85 N Přizpůsobení počítače VAIO Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony i jiných nástrojů. ❑ Nastavení hesla (str. 86) ❑ Práce s nástrojem VAIO Control Center (str. 91) ❑ Používání úsporných režimů (str. 92) ❑ Práce s nástrojem VAIO Power Management (str. 97) ❑ Změna jazyka zobrazení (str. 99) ❑ Konfigurace modemu (str. 100)