Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 86 N Nastavení hesla Pro nastavení hesla použijte jednu z funkcí systému BIOS. Jakmile heslo jednou zadáte, budete při spouštění počítače po zobrazení loga VAIO vyzváni k jeho zadání. Heslo pro zapnutí umožňuje chránit počítač před zneužitím. Zadání hesla pro zapnutí Heslo pro zapnutí zajišťuje ochranu počítače před zneužitím. Existují dva typy hesla pro zapnutí: heslo počítače a heslo uživatele. Heslo počítače slouží uživatelům s právy správce a umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. Heslo uživatele je určeno pro standardní uživatele a umožňuje jim měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce. ! Po nastavení hesla pro zapnutí již nelze počítač bez jeho zadání spustit. Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k němu nedostanou jiné lidé. Pokud heslo pro zapnutí zapomenete a potřebujete pomoc s jeho nastavením, bude vám účtován poplatek za nastavení hesla a možná budete muset počítač poslat k nastavení hesla do servisu.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 87 N Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače) 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer). 5 V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter. 6 Změňte nastavení z Disabled na Enabled. 7 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.