Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 90 N Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla uživatele) 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Zadejte heslo uživatele a stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte klávesu Enter. 5 Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu Enter. 6 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem VAIO Control Center n 91 N Práce s nástrojem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení. 3 Po dokončení klepněte na tlačítko OK. Změna nastavení požadované položky bude dokončena. ✍ Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center. Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.