Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání úsporných režimů n 92 N Používání úsporných režimů Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu nabízí počítač dva zvláštní úsporné režimy: úsporný režim a režim spánku. Při napájení z akumulátoru si uvědomte, že když se zbývající kapacita akumulátoru sníží na kritickou úroveň, přejde počítač automaticky do režimu spánku nezávisle na zvoleném nastavení řízení spotřeby. ! Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor. Používání normálního režimu V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, svítí zelená kontrolka napájení.

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání úsporných režimů n 93 N Používání úsporného režimu V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví integrovaná paměťová zařízení a procesor do režimu nízké spotřeby. Když je tento režim aktivní, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení. ! Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte. Zapnutí úsporného režimu Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Úsporný režim. ✍ Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, nelze vkládat disky. Z úsporného režimu se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku. V úsporném režimu je spotřeba energie větší než v režimu spánku. ! Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním. Návrat do normálního režimu ❑ ❑ Stiskněte libovolnou klávesu. Stiskněte vypínač počítače. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.