Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání úsporných režimů n 94 N Pokud počítač po určitou dobu nepoužíváte, přejde do úsporného režimu. Toto chování můžete změnit změnou nastavení úsporného režimu. Změna nastavení úsporného režimu 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Klepněte na možnost Změnit nastavení plánu u aktuálního režimu napájení. 3 Změňte čas pro přechod počítače do úsporného režimu a klepněte na možnost Uložit změny.

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání úsporných režimů n 95 N Používání režimu spánku V režimu spánku je stav systému uložen na integrovaná paměťová zařízení a je vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Když je tento režim aktivní, nesvítí kontrolka napájení. ✍ Pokud počítač po delší dobu nebudete používat, uveďte počítač do režimu spánku. Zapnutí režimu spánku Stiskněte klávesy Fn+F12. Počítač přejde do režimu spánku. Počítač můžete do režimu spánku přepnout také klepnutím na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Uzamknout a na možnost Režim spánku. ✍ Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze vkládat disky. Aktivace režimu spánku trvá déle než aktivace úsporného režimu. V režimu spánku je spotřeba energie nižší než v úsporném režimu. ! Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.