Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem VAIO Power Management n 98 N VAIO Power Management Viewer Systém umožňuje zobrazit znázornění výkonu se schématem napájení upraveným aplikací VAIO Power Management. Spuštění aplikace VAIO Power Management Viewer 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Power Management a VAIO Power Management Viewer.

Přizpůsobení počítače VAIO > Změna jazyka zobrazení n 99 N Změna jazyka zobrazení U modelů se systémem Windows Vista Ultimate si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou jazykovou sadu. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. ! Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k Internetu najdete v části Používání sítě Internet (str. 51). Instalace jazykové sady 1 Klepněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy a na možnost Windows Update. 2 Klepněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. 3 Klepněte na možnost Zobrazit dostupné doplňky Extras. 4 V části Jazyková sada Windows Vista Ultimate vyberte požadovaný jazyk a klepněte na možnost Instalovat.