Views
9 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Français

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Français

3 Start het afspelen op

3 Start het afspelen op het draagbare audioapparaat met een niet te hard volume. 4 Stel uw gebruikelijke luistervolume in op het apparaat. 5 Pas het ingangsniveau aan (pagina 17). RM-X114- afstandsbediening • Toetsen / (DISC/PRESET +/–) CD/USB bedienen, dezelfde functie als de toetsen / (ALBUM /) op het apparaat. • ATT (dempen)-toets Het geluid dempen. Druk nogmaals als u wilt annuleren. * Niet beschikbaar voor dit apparaat. Opmerking De overeenkomstige toetsen op de afstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op dit apparaat. DSPL DSPL MODE MODE Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het scherm verdwijnt, kunt u het apparaat pas weer bedienen met de afstandsbediening als u het activeert door op (SOURCE/OFF) op het apparaat te drukken of een disk te plaatsen. MENU* PRESET + LIST SOURCE

Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen • Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon. • Laat het voorpaneel of audioapparaten niet achter in de auto. Deze kunnen beschadigd raken door de hoge temperaturen van direct zonlicht. • De elektrisch bediende antenne schuift automatisch uit. Condensvorming Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert u de disk en wacht u ongeveer een uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan de werking van het apparaat worden verstoord. Hoge geluidskwaliteit behouden Mors geen vloeistof op het apparaat of de disks. Opmerkingen over disks • Stel een disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals die van de verwarming in de auto, en laat een disk niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd. • Veeg een disk van het midden naar de buitenrand schoon met een doekje voordat u deze afspeelt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. • Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van disks die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdisks die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en kunnen daarom mogelijk niet worden afgespeeld met dit apparaat. • Disks die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat – Disks waarop labels, stickers, tape of papier zijn geplakt. Hierdoor kan de werking worden verstoord of de disk worden beschadigd. – Disks met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster). Als u dit toch probeert, kan het apparaat worden beschadigd. –8-cm-disks. Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's • Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD- RW) – mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap) – bestanden (tracks) en mappen: 300 (mogelijk minder dan 300 als de map-/bestandsnaam veel tekens bevat) – tekens die kunnen worden weergegeven voor de naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/ 64 (Romeo) • Als een disk met Multi Session (meerdere sessies) begint met een CD-DA-sessie, wordt deze herkend als een CD-DA-disk en worden andere sessies niet afgespeeld. • Disks die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat – CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit. – CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een incompatibel opnameapparaat. –CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd. – CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/ Romeo of Multi Session (meerdere sessies). 23