Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Tip Als u het volume

Tip Als u het volume aanpast tijdens een verkeersbericht, wordt dat volume opgeslagen in het geheugen voor volgende verkeersberichten, onafhankelijk van het normale volume. Op een regionaal programma afgestemd blijven — REGIONAL Als de AF-functie is ingeschakeld: met de fabrieksinstelling van het apparaat wordt ontvangst tot een bepaalde regio beperkt, zodat er niet automatisch wordt overgeschakeld naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst "REG-OFF" in bij de instellingen (pagina 20). PTY (programmatypen) selecteren Hiermee geeft u het ontvangen programmatype weer. Hiermee zoekt u ook naar het geselecteerde programmatype. 1 Houd (PTY) ingedrukt tijdens FM-ontvangst. De naam van het huidige programmatype verschijnt als de zender PTY-gegevens uitzendt. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Opmerking Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en sommige andere gebieden. Local Link-functie (alleen voor het Verenigd Koninkrijk) Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn opgeslagen onder de cijfertoetsen. 1 Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets ( tot ) waaronder een lokale zender is opgeslagen. 2 Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. Herhaal dit tot de lokale zender wordt ontvangen. Programmatypen NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten), INFO (Informatie), SPORT (Sport), EDUCATE (Educatieve programma's), DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur), SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Diversen), POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rock-muziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M (Licht klassiek), CLASSICS (Klassiek), OTHER M (Ander type muziek), WEATHER (Weerberichten), FINANCE (Financiën), CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A (Sociale zaken), RELIGION (Religie), PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen), LEISURE (Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek), COUNTRY (Country-muziek), NATION M (Nationale muziek), OLDIES (Oldies), FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT (Documentaires) 10

CT (kloktijd) instellen Met de CT-gegevens van de RDSuitzending wordt de klok ingesteld. 1 Stel "CT-ON" in bij de instellingen (pagina 20). Opmerking Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. CD Een CD afspelen U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-/AACbestanden (pagina 23)) afspelen met dit apparaat. 1 Plaats de CD (met het label omhoog). Het afspelen start automatisch. Druk op om de disk uit te werpen. Opmerking Sluit tijdens het uitwerpen/inbrengen van een disk geen USB-apparaten aan om schade aan de disk te voorkomen. Display-items wijzigen De weergegeven items zijn afhankelijk van het disktype, de opname-indeling en de instellingen. Druk op . 11