Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

USB-apparaten •

USB-apparaten • USB-apparaten van het type MSC (massaopslag) die voldoen aan de USBnorm, kunnen worden gebruikt. • De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) en AAC (.mp4). • U kunt het best een reservekopie van de gegevens op een USB-apparaat maken. Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. Opmerking Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt gestart. Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of schade ontstaan wanneer het apparaat wordt aangesloten voordat de motor wordt gestart. Een USB-apparaat afspelen 1 Open de klep van de USB-aansluiting en sluit vervolgens het USB-apparaat via de USB-kabel aan op de USB-poort. Om het USB-apparaat te verwijderen, stopt u het afspelen ervan en verwijdert u vervolgens het apparaat. Opmerkingen • Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of zwaar zijn dat ze kunnen vallen als ze worden blootgesteld aan trillingen of een losse aansluiting kunnen veroorzaken. • Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USBapparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USB-gegevens worden beschadigd. Display-items wijzigen Welke items worden weergegeven is afhankelijk van het USB-apparaat, de opname-indeling en de instellingen. Druk op . Opmerkingen • Het maximumaantal gegevens dat kan worden weergegeven, is als volgt. – mappen (albums): 128 – bestanden (tracks) per map: 500 • Het kan enige tijd duren voordat het afspelen wordt gestart, afhankelijk van het aantal opgenomen gegevens. • DRM-bestanden (beheer van digitale rechten) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. • Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/ terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven. • Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/ AAC-bestanden wordt niet ondersteund. – compressie zonder gegevensverlies (lossless) – auteursrechtelijk beveiligd 12 Het afspelen wordt gestart. Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op te drukken tot "USB" wordt weergegeven. Om het afspelen te stoppen, houdt u gedurende 1 seconde ingedrukt.

iPod In deze gebruiksaanwijzing wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-functies van de iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen. Zie voor informatie over de geschiktheid van uw iPod "Informatie over iPod" (pagina 24) of ga naar de ondersteuningssite op het achterblad. Een iPod afspelen Zet het volume van het apparaat zachter voordat u de iPod aansluit. 1 Open de klep van de USB-aansluiting en sluit vervolgens de iPod via de USBverbindingskabel voor iPod (niet bijgeleverd)* aan op de USB-poort. * Wij raden u aan hiervoor de RC-100IP USB-verbindingskabel voor iPod te gebruiken. Om het afspelen te stoppen, houdt u gedurende 1 seconde ingedrukt. Om de iPod te verwijderen, stopt u het afspelen ervan en verwijdert u vervolgens de iPod. Waarschuwing voor iPhone Als u een iPhone via USB aansluit, wordt het telefoonvolume geregeld op de iPhone zelf. Voorkom dat er plotseling harde geluiden klinken na een gesprek, verhoog niet tijdens een telefoongesprek het volume op het apparaat. Opmerking Verwijder het voorpaneel niet terwijl de iPod wordt afgespeeld, anders kunnen de gegevens worden beschadigd. Tip De iPod wordt herladen terwijl het apparaat ingeschakeld is. De stand Resuming Wanneer de iPod aangesloten is op de dockconnector, start het afspelen in de stand die ingesteld is op de iPod. In deze stand werken de volgende toetsen niet. – (REP) – (SHUF) Display-items wijzigen Druk op . De tracks op de iPod worden automatisch afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is afgespeeld. Opmerking Het is mogelijk dat sommige letters die zijn opgeslagen in de iPod niet juist worden weergegeven. Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op te drukken tot "USB" wordt weergegeven. ("IPD" wordt weergegeven wanneer een iPod wordt herkend.) 13