Views
7 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Om de Overspring-stand

Om de Overspring-stand te annuleren, drukt u op (BACK) of –. Zoeken op alfabetische volgorde — Alfabetisch zoeken Als een iPod op het apparaat is aangesloten, kunt u alfabetisch zoeken naar een item van uw keuze. 1 Druk op + in de Quick- BrowZer-stand. 2 Selecteer de eerste letter van het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en druk vervolgens op de regelknop. Er wordt een lijst van items die beginnen met de letter van uw keuze in alfabetische volgorde weergegeven. 3 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is. Om Alfabetisch zoeken te annuleren, drukt u op (BACK) of –. Opmerkingen • In Alfabetisch zoeken wordt een symbool of lidwoord (a/an/the) voor de geselecteerde letter van het item weggelaten. • Afhankelijk van het zoekitem dat u kiest, bestaat de kans dat alleen de Overspring-stand beschikbaar is. • Alfabetisch zoeken kan wat tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal tracks. Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een CD of USB-apparaat op volgorde af te spelen. De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken naar een track in de standen voor willekeurige volgorde of willekeurige volgorde herhalen. 1 Druk op tijdens het afspelen. Het afspelen wordt gestart vanaf een gedeelte van de volgende track. U kunt een afspeeltijd selecteren (pagina 20). Track wordt ingedrukt. Het gedeelte van elke track die wordt afgespeeld in de ZAPPIN-stand. 2 Druk op de selectietoets of op wanneer er een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren. De track die u selecteert, wordt in de normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld. Als u op (BACK) drukt, bevestigt u ook welke track u wilt afspelen. Tips • Druk in de ZAPPIN-stand op +/– als u een track wilt overslaan. •Druk op / (ALBUM /) in de ZAPPIN-stand als u een album wilt overslaan. 16

Geluidsinstellingen en het installatiemenu De geluidsinstellingen wijzigen De geluidskenmerken aanpassen 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). De volgende items kunnen worden ingesteld: EQ7 PRESET (pagina 17) EQ7 SETTING (pagina 18) POSITION SET POSITION (instelling luisterpositie) (pagina 18) ADJ POSITION* 1 (aanpassing luisterpositie) (pagina 19) SET SW POS* 1 * 2 (instelling subwooferpositie) (pagina 19) BALANCE De geluidsbalans aanpassen: "RIGHT- 15" – "CENTER" – "LEFT-15". FADER Het relatieve niveau aanpassen: "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15". DM+ (pagina 19) RB ENH (versterking lage tonen achter) (pagina 19) SW LEVEL* 2 (subwooferniveau) Het subwoofervolume aanpassen: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB". ("ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling.) AUX VOL* 3 (AUX-volumeniveau) Het volumeniveau voor aangesloten randapparatuur aanpassen: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB". Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. *1 Verborgen als "SET POSITION" op "OFF" ingesteld is. *2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB- OUT" (pagina 20). *3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld (pagina 21). Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Advanced Sound Engine Advanced Sound Engine creëert met digitale signaalverwerking een ideaal geluidsveld in de auto. De geluidskwaliteit selecteren — EQ7 vooraf instellen U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF). 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 17