Views
9 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

2 Verdraai de regelknop

2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 PRESET" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop tot de gewenste equalizercurve wordt weergegeven en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. Tip Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. De equalizercurve aanpassen — EQ7 instellen Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven. 1 Selecteer een bron en druk op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 SETTING" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop tot "BASE" wordt weergegeven en druk op de regelknop. U kunt een equalizercurve kiezen als basis om verder aan te passen. 4 Selecteer de equalizercurve door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. 5 De equalizercurve instellen. Selecteer het frequentiebereik door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2,5 kHz BAND6: 6,3 kHz BAND7: 16,0 kHz Pas het volumeniveau aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van –6 dB tot +6 dB. Herhaal stap en als u andere frequentiebereiken wilt aanpassen. 6 Druk twee keer op (BACK). De equalizercurve wordt opgeslagen onder "CUSTOM". Het geluid optimaliseren door middel van Time Alignment — Luisterpositie Het apparaat kan een natuurlijk geluidsveld simuleren door het uitsturen van het geluid uit elke luidspreker te vertragen en aan te passen aan uw positie. De opties voor "POSITION" worden hieronder genoemd. FRONT L (): linksvoor FRONT R (): rechtsvoor FRONT (): middenvoor ALL (): in het midden van uw auto OFF: geen positie ingesteld 18

U kunt ook de subwooferpositie bij benadering instellen vanaf uw luisterpositie, als: – de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB- OUT" (pagina 20). – de luisterpositie niet op "OFF" is ingesteld. De opties voor "SET SW POS" worden hieronder genoemd. NEAR (): dichtbij NORMAL (): normaal FAR (): ver 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "SET POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 3 Verdraai de regelknop en kies uit "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of "ALL", en druk op de regelknop. 4 Verdraai de regelknop tot "SET SW POS" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 5 Verdraai de regelknop om de subwooferpositie te selecteren uit "NEAR", "NORMAL" of "FAR" en druk vervolgens op de regelknop. 6 Druk op (BACK). U kunt het instellen van de luisterpositie annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. De luisterpositie aanpassen U kunt de instelling van de luisterpositie erg nauwkeurig afregelen. 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "ADJ POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 3 Pas de luisterpositie aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. Aanpasbaar bereik: "+3" – "CENTER" – "–3". 4 Druk op (BACK). Geavanceerde DM+ Geavanceerde DM+ verbetert digitaal gecomprimeerd geluid door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het compressieproces te herstellen. 1 Druk tijdens de weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "DM+" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "ON" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. 4 Druk op (BACK). Tip Voor iedere bron kan de instelling DM+ in het geheugen worden opgeslagen. De achterluidsprekers als subwoofer gebruiken — Versterking lage tonen achter Versterking lage tonen achter laat het basgeluid toenemen door de instelling van het laagdoorlaatfilter (pagina 21) op de achterluidsprekers toe te passen. Door middel van deze functie kunnen de achterluidsprekers werken als subwoofer als er geen subwoofer is aangesloten. 19