Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation

28

28 Foutmeldingen/berichten CHECKING Het apparaat controleert de aansluiting van een USB-apparaat. – Wacht tot de controle van de aansluiting is voltooid. ERROR De disk is vuil of is omgekeerd geplaatst. – Reinig de disk of plaats deze op de juiste manier. Er is een lege disk in het apparaat geplaatst. De disk kan niet worden afgespeeld wegens een probleem. – Plaats een andere disk. Het USB-apparaat is niet automatisch herkend. – Sluit het opnieuw aan. Druk op als u de disk wilt verwijderen. FAILURE De luidsprekers of versterkers zijn niet correct aangesloten. – Raadpleeg de handleiding voor installatie/ aansluitingen van dit model en controleer de aansluitingen. HUB NO SUPRT (geen hub-ondersteuning) Een USB-hub wordt niet ondersteund door dit apparaat. NO AF Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. –Druk op +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie). ("PI SEEK" wordt weergegeven.) NO DEV (geen apparaat) USB is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. Een USBapparaat of een USB-kabel is losgeraakt tijdens het afspelen. – Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit. NO MUSIC De disk of het USB-apparaat bevat geen muziekbestanden. – Plaats een muziek-CD in het apparaat. – Sluit een USB-apparaat aan waarop muziekbestanden staan. NO NAME Er is geen naam voor de disk/artiest/track of het album naar de track geschreven. NOT FOUND Er is geen item dat begint met de geselecteerde letter in Alfabetisch zoeken. NO TP Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders. OFFSET Er is wellicht een interne storing. – Controleer de verbinding. Vraag uw Sonyhandelaar advies als de foutmelding in het display blijft staan. OVERLOAD Het USB-apparaat is overbelast. – Koppel het USB-apparaat los en wijzig de bron met . – Dit geeft aan dat het USB-apparaat buiten gebruik is of dat een apparaat is aangesloten dat niet wordt ondersteund. READ Alle track- en albuminformatie op de disk wordt gelezen. – Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de diskstructuur kan dit meer dan een minuut duren. USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning) Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund. – Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. " " of " " Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en nu kunt u niet verder.

" " Het teken kan niet worden weergegeven met het apparaat. Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disk meenemen waarmee het probleem is begonnen. 29