Views
9 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Italien

Albums, podcasts,

Albums, podcasts, genres, afspeellijsten en artiesten overslaan Actie Overslaan Blijven overslaan Handeling Druk op / (ALBUM /) [één keer drukken voor elk item] Houd / (ALBUM /) ingedrukt [ingedrukt houden tot het gewenste punt] Een iPod rechtstreeks bedienen — Passagiersbediening U kunt een iPod die is aangesloten op de dockconnector rechtstreeks bedienen. 1 Houd tijdens het afspelen ingedrukt. "MODE IPOD" wordt weergegeven en u kunt de iPod rechtstreeks bedienen. Om de passagiersbediening te verlaten, houdt u ingedrukt. "MODE AUDIO" wordt weergegeven en de weergavestand wordt gewijzigd naar de stand iPod. Opmerking Het volume kan alleen worden aangepast op het apparaat. Tracks zoeken en afspelen Tracks afspelen in verschillende standen U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren (herhaaldelijk afspelen) of in een willekeurige volgorde beluisteren (willekeurig afspelen). De beschikbare weergavestanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron. 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (REP) of (SHUF) tot de gewenste weergavestand wordt weergegeven. Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand. Herhaaldelijk afspelen Selecteer TRACK ALBUM PODCAST* 1 ARTIST* 1 PLAYLIST* 1 GENRE* 1 OFF Actie track herhaaldelijk afspelen. album herhaaldelijk afspelen. podcast herhaaldelijk afspelen. artiest herhaaldelijk afspelen. afspeellijst herhaaldelijk afspelen. genre herhaaldelijk afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). 14

Willekeurig afspelen Selecteer SHUF ALBUM SHUF DISC* 2 SHUF PODCAST* 1 SHUF ARTIST* 1 SHUF PLAYLIST* 1 SHUF GENRE* 1 SHUF DEVICE* 3 SHUF OFF *1 Alleen iPod *2 Alleen cd *3 Alleen USB en iPod Actie album in willekeurige volgorde afspelen. disk in willekeurige volgorde afspelen. podcast in willekeurige volgorde afspelen. artiest in willekeurige volgorde afspelen. afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen. genre in willekeurige volgorde afspelen. apparaat in willekeurige volgorde afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een track op een CD of USB-apparaat. 1 Druk op (BROWSE)*. De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (BACK) tot de gewenste zoekcategorie wordt weergegeven. * Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan 2 seconden op (BROWSE) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst (alleen USB). 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. 3 Herhaal stap 2 tot de gewenste track is geselecteerd. Het afspelen wordt gestart. Druk op (BROWSE) om de Quick- BrowZer-stand te verlaten. Opmerking Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent, wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen geannuleerd. Zoeken door items over te slaan — Overspring-stand Wanneer er veel items in een categorie staan, kunt u het item van uw keuze snel zoeken. 1 Druk op + in de Quick- BrowZer-stand. De itemnaam wordt weergegeven. 2 Draai aan de regelknop om een item in de buurt van het gewenste item te selecteren. Er worden gedeelten in stappen van 10% van het totale aantal items overgeslagen. 3 Druk op de selectietoets. Het display keert terug naar de Quick- BrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven. 4 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is. 15