Views
7 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Italien

1 Druk tijdens

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot "RB ENH" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Draai aan de regelknop en kies uit "1", "2" of "3", en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). Instelitems aanpassen 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.* Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). * Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is stap 4 niet nodig. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling: CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5) CT (kloktijd) De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 11). BEEP De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF". CAUT ALM* 1 (waarschuwingstoon) De waarschuwingstoon inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 6). AUX-A* 1 (AUX-audio) Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 21). AUTO OFF Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO", "30S" (seconden), "30M" (minuten), "60M" (minuten). REAR/SUB* 1 Een andere audio-uitvoer kiezen: "SUB- OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (versterker). DEMO (demonstratie) De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF". DIMMER De helderheid van het scherm wijzigen: "ON", "OFF". M.DISPLAY (bewegingsdisplay) – "SA": bewegende patronen en spectrumanalyzer weergeven. – "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen. AUTO SCR (automatisch rollen) Lange items automatisch laten rollen: "ON", "OFF". REGIONAL* 2 De ontvangst beperken tot een specifieke regio: "ON", "OFF" (pagina 10). ZAP TIME (Zappin-tijd) De afspeeltijd voor de ZAPPIN-functie selecteren. – "Z.TIME-1" (ongeveer 6 seconden), "Z.TIME-2" (ongeveer 15 seconden), "Z.TIME-3" (ongeveer 30 seconden). ZAP BEEP (Zappin-piep) De pieptoon inschakelen tussen passages van tracks: "ON", "OFF". 20

LPF FREQ* 3 (frequentie van laagdoorlaatfilter) De kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: "50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz". LPF SLOP* 3 (steilheid laagdoorlaatfilter) De LPF-steilheid selecteren: "1", "2", "3". SW PHASE* 4 (fase subwoofer) De fase van de subwoofer selecteren: "NORM", "REV". HPF FREQ (frequentie hoogdoorlaatfilter) De kantelfrequentie van de voor-/ achterluidspreker selecteren: "OFF", "50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz". HPF SLOP (steilheid hoogdoorlaatfilter) De HPF-steilheid selecteren (werkt alleen als HPF FREQ niet op "OFF" is ingesteld): "1", "2", "3". LOUDNESS (dynamic loudness) Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF". Optionele apparaten gebruiken Randapparatuur voor audio Door een optioneel draagbaar audioapparaat aan te sluiten op de AUXingang (stereominiaansluiting) op het apparaat en vervolgens de bron te selecteren, kunt u het audioapparaat beluisteren via de autoluidsprekers. Een draagbaar audioapparaat aansluiten 1 Schakel het draagbare audioapparaat uit. 2 Verlaag het volume op het apparaat. 3 Sluit het draagbare audioapparaat aan op het apparaat via een verbindingskabel (niet bijgeleverd)*. * Gebruik een rechte stekker. ALO (automatische niveau-aanpassing) Het volumeniveau van alle weergavebronnen aanpassen naar het optimale niveau: "ON", "OFF". BTM (pagina 8) *1 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld. *2 Wanneer FM wordt ontvangen. *3 Als de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB- OUT" of Versterking lage tonen achter niet op "OFF" is ingesteld. *4 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB- OUT". Het volumeniveau aanpassen Pas het volume voor elk aangesloten audioapparaat aan voordat u het afspelen start. 1 Verlaag het volume op het apparaat. 2 Druk herhaaldelijk op tot "AUX" wordt weergegeven. 21