Views
8 months ago

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT560UI - CDX-GT560UI Consignes d’utilisation Allemand

Inhoudsopgave Aan de

Inhoudsopgave Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De klok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zenders opslaan en ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Een CD afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 USB-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Een USB-apparaat afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Een iPod afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Een iPod rechtstreeks bedienen — Passagiersbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tracks afspelen in verschillende standen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Geluidsinstellingen en het installatiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De geluidsinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Advanced Sound Engine . . . . . . . . . 17 Instelitems aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Optionele apparaten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Randapparatuur voor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 RM-X114-afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4

Aan de slag De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven tijdens het uitschakelen. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "DEMO" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "DEMO-OFF" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. De klok instellen De digitale klok werkt met een 24-uursaanduiding. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "CLOCK- ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. De aanduiding voor het uur gaat knipperen. 3 Stel de uren en minuten in door de regelknop te verdraaien. Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op –/+. 4 Druk op de selectietoets na het instellen van de minuten. Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen. Als u de klok wilt weergeven, drukt u op . 5